top of page

Dataskydd

 

Några ord i förväg:

Eftersom ämnet dataskydd är så omfattande och juridiskt knepigt, kommer jag först kort att förklara my view of things:

Jag är inte intresserad av att samla in, utvärdera eller förmedla någon av dina uppgifter. Det här är en informationswebbplats som jag använder för att presentera mina projekt och böcker eller erbjudanden. 

Webbplatsen använder de vanliga cookies från min leverantör, som jag inte kan stänga av. Nedan hittar du några dokument om de uppgifter som min leverantör lagrar. Var dock säker på att allt följs inom ramen för dataskyddsförordningen.

Om du är osäker eller har några frågor, vänligen kontakta mig. Det är viktigt för mig att du kan känna dig trygg och att jag kan ägna mig åt dina bekymmer.

Vänligen maila mig, jag svarar så fort jag kan. När det gäller frågor som rör leverantören måste jag självklart klargöra allt med dem själv först.

Tack för att du förstår!

 

Allmän anmärkning och obligatorisk information

Det ansvariga organet för databehandling i enlighet med dataskyddslagar, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) på denna webbplats är:

       _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Katharina Dehn

Postadress:   _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad50cfvägen_

       _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_36495 Alghult

       _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Sverige

e-Mail:       _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_schlosswind@gmail.com

Telefon:    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1582bad 158_05c 6 782bad 158_05c

 

Dina registrerade rättigheter/dataintegritet

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud:

 • Information om dina uppgifter som lagras av oss och deras behandling (Artikel 15 GDPR),

 • Rättelse av felaktiga personuppgifter (Artikel 16 GDPR),

 • Radering av dina uppgifter som lagras av oss (Artikel 17 GDPR),

 • Begränsning av databehandling om vi ännu inte får radera dina uppgifter på grund av juridiska skyldigheter (artikel 18 GDPR),

 • Invändning mot behandlingen av dina uppgifter av oss (artikel 21 GDPR) och

 • Dataöverföring om du har samtyckt till databehandling eller har slutit ett avtal med oss (artikel 20 GDPR).

Om du har gett oss ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden.

Du kan när som helst kontakta en tillsynsmyndighet med ett klagomål, t.ex. B. till den behöriga tillsynsmyndigheten i den federala staten där du bor eller till den myndighet som ansvarar för oss som ansvarigt organ.

Du kan hitta en lista över tillsynsmyndigheterna (för det icke-offentliga området) med deras adresser på:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

barns integritet

Att skydda integriteten för mycket unga människor är särskilt viktigt. Av denna anledning samlar vi aldrig in eller lagrar information från någon som vi vet är under 13 år. Denna webbplats är inte avsedd för personer under 13 år och är inte avsedd att tilltala besökare i denna åldersgrupp.

 

Insamling av allmän information när du besöker vår webbplats

Typ och syfte med behandlingen:

Om du går in på vår webbplats, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, registreras information av generell karaktär automatiskt. Denna information (serverloggfiler) inkluderar till exempel typen av webbläsare, vilket operativsystem som används, domännamnet på din Internetleverantör, din IP-adress och liknande.

De behandlas särskilt för följande ändamål:

 • Att säkerställa en problemfri anslutning till webbplatsen,

 • säkerställa smidig användning av vår webbplats,

 • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet också

 • för andra administrativa ändamål.

Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om din person. Information av denna typ kan utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.

Rättslig grund:

Behandlingen sker i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som processorer för drift och underhåll av vår webbplats.

Lagringstid:

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för insamlingsändamålet. Detta är i allmänhet fallet för de uppgifter som används för att tillhandahålla webbplatsen när respektive session har avslutats.

Bestämmelse föreskriven eller krävs:

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Utan IP-adressen kan tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats dock inte garanteras. Dessutom kanske enskilda tjänster inte är tillgängliga eller kan vara begränsade. Av denna anledning är en invändning utesluten.

 

Säkerhet:

Säkerheten för dina uppgifter är mycket viktig för oss. Observera dock att ingen elektronisk kommunikationsmetod på Internet, eller någon elektronisk lagringsplats på Internet, kan garanteras med 100 % säkerhet. Vi försöker alltid skydda dina uppgifter, men kan inte ge en absolut säkerhetsgaranti.

 

utbyte av information

Personuppgifter eller information säljs eller hyrs aldrig ut. Sådan information delas endast när avslöjandet är rimligt och nödvändigt för att:

 1. följa alla tillämpliga lagar, lagstadgade krav, juridisk process eller verkställbar begäran från myndigheter,

 2. upprätthålla tillämpliga användarvillkor (inklusive utredning av överträdelser);

 3. Upptäcka, förhindra eller åtgärda bedrägerier, säkerhetsbrister och tekniska problem, eller

 4. skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för www.schlosswind.com, dess användare och allmänheten från förestående skada i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt lag.

 

småkakor

Typ och syfte med behandlingen:

Liksom många andra webbplatser använder vi även så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats.

Detta ger oss viss data som t.ex B. IP-adress, webbläsare som används och operativsystem.

Cookies kan inte användas för att starta program eller leverera virus till en dator. Baserat på informationen i cookies kan vi göra navigeringen enklare för dig och möjliggöra att våra webbplatser visas korrekt.

Under inga omständigheter kommer de uppgifter vi samlar in att vidarebefordras till tredje part eller kopplas till personuppgifter utan ditt medgivande.

Naturligtvis kan du även se vår webbplats utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda på att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst inaktivera användningen av cookies via din webbläsarinställningar. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att ta reda på hur du kan ändra dessa inställningar. Observera att enskilda funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har avaktiverat användningen av cookies.

Varaktighet för lagring och använda cookies:

Om du tillåter oss att använda cookies via dina webbläsarinställningar eller samtycke, kan följande cookies användas på våra webbplatser (du hittar en lista under följande länk):

https://support.wix.com/de/article/cookies-und-your-website-at-wix

 

I den mån dessa cookies (även) kan påverka personuppgifter kommer vi att informera dig om detta i följande avsnitt.

Du kan radera enskilda cookies eller hela cookie-inventeringen via din webbläsarinställningar. Du får även information och instruktioner om hur dessa cookies kan raderas eller hur deras lagring kan blockeras i förväg. Beroende på leverantören av din webbläsare hittar du nödvändig information under följande länkar:

 

 

kontaktalternativ

Typ och syfte med behandlingen:

Uppgifterna du anger kommer att lagras för individuell kommunikation med dig. Detta kräver att du uppger en giltig e-postadress och ditt namn. Detta används för att fördela förfrågan och sedan svara på den. Att tillhandahålla ytterligare data är valfritt.

Rättslig grund:

Uppgifterna som anges i kontaktformuläret behandlas på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 (f) GDPR).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det enkelt för dig att kontakta oss. Den information du lämnar kommer att lagras i syfte att behandla begäran och för eventuella följdfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära ett erbjudande kommer uppgifterna som anges i kontaktformuläret att behandlas för att genomföra åtgärder före avtal (artikel 6 (1) (b) GDPR).

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna kan vara behandlare.

Lagringstid:

Uppgifterna kommer att raderas senast 6 månader efter behandling av begäran.

Om det finns ett avtalsförhållande är vi föremål för de lagstadgade lagringsperioderna enligt den tyska handelslagen och raderar dina uppgifter efter att dessa perioder har löpt ut.

Bestämmelse föreskriven eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock endast behandla din begäran om du ger oss ditt namn, din e-postadress och anledningen till begäran.

 

Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)

Typ och syfte med behandlingen:

För att visa vårt innehåll korrekt och grafiskt tilltalande i alla webbläsare använder vi "Google Web Fonts" från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nedan kallat "Google") för att visa teckensnitt på denna webbplats.

Sekretesspolicyn för biblioteksoperatören Google finns här:https://www.google.com/policies/privacy/

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av Google Webfonts och den tillhörande dataöverföringen till Google är ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR).

Mottagare:

Att anropa skriptbibliotek eller teckensnittsbibliotek utlöser automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt – även om det för närvarande är oklart om och i så fall för vilka ändamål – att operatören samlar in Google-data i detta fall.

Lagringstid:

Vi samlar inte in några personliga uppgifter genom integreringen av Google Webfonts.

Mer information om Google Web Fonts finns ihttps://developers.google.com/fonts/faqoch i Googles sekretesspolicy:https://www.google.com/policies/privacy/.

Överföring från tredje land:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har skickats till EU_US Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestämmelse föreskriven eller krävs:

Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal. Däremot kanske det inte går att visa innehållet korrekt med standardteckensnitt.

Återkallande av samtycke:

Programmeringsspråket JavaScript används regelbundet för att visa innehållet. Du kan därför invända mot databehandlingen genom att avaktivera exekveringen av JavaScript i din webbläsare eller genom att installera en JavaScript-blockerare. Observera att detta kan leda till funktionsbegränsningar på webbplatsen.

 

Inbäddade YouTube-videor

Typ och syfte med behandlingen:

Vi bäddar in YouTube-videor på några av våra webbplatser. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallat "YouTube"). När du besöker en sida med YouTube-pluginen upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube tilldela dig ditt surfbeteende personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarbeteende.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av YouTube finns i leverantörens dataskyddsförklaringar. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy). Google behandlar dina uppgifter i USA och har skickat in till EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av YouTube och den tillhörande dataöverföringen till Google är ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR).

Mottagare:

Att ringa upp YouTube utlöser automatiskt en anslutning till Google.

Varaktighet för lagring och återkallande av samtycke:

Den som har inaktiverat lagringen av cookies för Google Ad-programmet kommer inte att behöva räkna med sådana cookies när de tittar på YouTube-videor. YouTube lagrar dock även icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

Ytterligare information om dataskydd på "YouTube" finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Överföring från tredje land:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har skickats till EU_US Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bestämmelse föreskriven eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, baserat enbart på ditt samtycke. Om du förhindrar åtkomst kan detta leda till funktionsbegränsningar på webbplatsen.

 

Amazon affiliate-program

Som operatör för denna webbplats deltar vi i Amazons EU-partnerprogram. Annonser från Amazon och länkar till Amazon finns med på vår webbplats för att tjäna pengar genom reklamåterbetalningar. Amazon cookies används, varvid Amazon känner igen att du har klickat på en affiliate-länk på vår webbplats.

"Amazon-kakor" lagras på grundval av artikel 6 lit f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett berättigat intresse av detta, eftersom storleken på ersättningen för reklamkostnaden endast kan fastställas genom cookies.

Mer information om hur Amazon använder data finns i Amazons sekretesspolicy:https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

 

 

Närvaro i sociala nätverk

Vi upprätthåller onlinenärvaro inom sociala nätverk för att kommunicera med de användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss där.

Vi vill påpeka att användardata kan behandlas utanför EU. Detta kan leda till risker för användaren, eftersom det till exempel kan göra det svårare att upprätthålla användarens rättigheter. När det gäller amerikanska leverantörer som är certifierade under Privacy Shield eller erbjuder jämförbara garantier för en säker nivå av dataskydd, vill vi påpeka att de åtar sig att följa EU:s dataskyddsstandarder.

Dessutom behandlas användardata vanligtvis inom sociala nätverk för marknadsundersökningar och reklamsyfte. Användningsprofiler kan till exempel skapas på basis av användningsbeteende och användarnas intressen. Användningsprofilerna kan i sin tur användas för att till exempel placera annonser inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarens intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarbeteendet och användarnas intressen lagras. Dessutom kan data också lagras i användningsprofilerna oberoende av de enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar av respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad beskrivning av respektive behandlingsformer och möjligheten att göra invändningar (opt-out) hänvisar vi till de dataskyddsförklaringar och information som tillhandahålls av operatörerna för respektive nätverk.

Även när det gäller förfrågningar om information och hävdande av registrerades rättigheter vill vi påpeka att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

 • Typer av data som behandlas: Lagerdata (t.ex. namn, adresser), kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomst gånger), meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

 • Berörda personer: användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).

 • Syfte med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation, spårning (t.ex. intresse/beteendeprofilering, användning av cookies), remarketing, mätning av intervall (t.ex. åtkomststatistik, igenkänning av återkommande besökare).

 • Rättslig grund: Legitima intressen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. GDPR).

Tjänster och tjänsteleverantörer som används:

 

Pinterest plugin

Vår webbplats använder funktioner från det sociala nätverket Pinterest. Leverantören är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

När du tar fram en sida med Pinterest-funktioner upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Loggdata överförs till Pinterest-servrarna. Servrarna finns i USA. Loggdata kan göra det möjligt att dra slutsatser om din IP-adress, besökta webbplatser, typ och inställningar för webbläsaren, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.

För detaljer, se Pinterests sekretesspolicy:https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Facebook sociala plugins

Vår webbplats använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginsen kan kännas igen av en av Facebooks logotyper (vitt "f" på en blå bricka eller en "tummen upp"-skylt) eller är märkta med tillägget "Facebook Social Plugin". Listan och utseendet på Facebooks sociala plugins kan ses här: http://developers.facebook.com/plugins.

Om du går in på en webbplats på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt från Facebook till din webbläsare, som integrerar det i webbplatsen. Vi har därför inget inflytande på omfattningen av den data som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar dig därför enligt vår kunskap:

Genom att integrera pluginet får Facebook informationen om att du har kommit åt motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugins, till exempel genom att trycka på Gilla-knappen eller göra en kommentar, överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där. Om du inte är medlem på Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook tar reda på och lagrar din IP-adress.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks vidare behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation:http://www.facebook.com/policy.php.

Om du är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbplats och länka den till dina medlemsuppgifter som lagras på Facebook måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Det är också möjligt att blockera Facebook sociala plugins med tillägg för din webbläsare, till exempel med "Facebook-blockerare".

 

Wix modulsystem

Wix mjukvaruplattform används för att skapa och driva webbplatsen. Provider Wix.com Ltd. Namal 40, 6350671 Tel Aviv, Israel.

Av tekniska skäl överför webbläsaren automatiskt data till Wix webbserver när den går in på vår webbplats.

Detta inkluderar datum och tid för åtkomst, URL till hänvisningswebbplatsen, besökta sidor, enhet, webbläsartyp, operativsystem och your_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-adress. Dessa uppgifter lagras separat från andra uppgifter som läggs in som en del av användningen av vårt erbjudande. Det är inte möjligt att tilldela denna data till en specifik person. 

Detaljer om cookies som ställts in av Wix här: https://support.wix.com/de/article/cookies-und-your-website-at-wix.

För mer information om this  se Wix sekretesspolicy på: https://www.wix.com/about/privacy

Processorer som används

Operatören av denna webbplats har gett följande organisationer, företag eller personer i uppdrag att behandla data:

wix.com, Inc i Tel Aviv

 

 1. Beställningen för databehandling medwix.comdu hittar här:
  https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users

 2. Integritetspolicyn förwix.comdu hittar här:
  https://www.wix.com/about/privacy

 3. Om cookies gjorda avwix.comanvänds kan du läsa mer här:
  https://support.wix.com/de/article/cookies-und-your-website-at-wix
  https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 4. mer information omwix.com:
  https://support.wix.com/en/about-wix/about-us

 

Ändra vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid motsvarar gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, till exempel vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsförklaringen kommer då att gälla vid ditt nästa besök.

 

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen skicka ett mejl till oss eller kontakta den dataskyddsansvarige i vår organisation direkt:

Du når dataskyddsombudet påschlosswind@gmail.com

 

Dataskyddsdeklarationen skapades med hjälp av activeMind AG, experterna för externa dataskyddsombud (Version #2019-04-10), och dem Datenschutz-Generator.de av Dr. Rättslig Thomas Schwenke.

I vissa fall fungerade a pattern från SCHWENKE & DRAMBURG som en mall.

bottom of page